Tin tức, bài viết mới nhất về :

sổ tạm trú

Tất cả các hộ gia đình bắt buộc phải đóng Bảo hiểm y tế từ năm 2015

Tất cả các hộ gia đình bắt buộc phải đóng Bảo hiểm y tế từ năm 2015

7/9/2014 10:59:17 AM

Việc xác định đối tượng đóng sẽ căn cứ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Tags: bệnh nhân, hộ gia đình, bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú