Tin tức, bài viết mới nhất về :

sản xuất xe điện

Ô tô điện Việt Nam, ra đường khó mà chạy nổi

Ô tô điện Việt Nam, ra đường khó mà chạy nổi

7/28/2017 9:05:52 AM

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang lên kế hoạch đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam. Song đến nay, hạ tầng để phát triển xe điện vẫn chưa có gì. Hệ thống trạm điện chưa có, xe điện khó...

Tags: ô tô điện, sản xuất xe điện, trạm điện