Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ross Levinsohn

Người để mất ghế CEO vào tay Marissa Mayer đang quay lại mua Yahoo

Người để mất ghế CEO vào tay Marissa Mayer đang quay lại mua Yahoo

4/21/2016 9:39:34 AM

Ross Levinsohn đã để vụt mất cơ hội trở thành CEO chính thức của Yahoo vào tay Marissa Mayer. Và giờ đây là lúc ông thực sự muốn "phục thù"?

Tags: nhà đầu tư, nhà bình luận, mua lại Yahoo, Marissa Mayer, CEO Yahoo, Ken Fuchs, Ross Levinsohn