Tin tức, bài viết mới nhất về :

Refresh

Nếu đang bấm F5 để máy tính chạy nhanh hơn, thì bạn chẳng hiểu gì về Windows cả!

Nếu đang bấm F5 để máy tính chạy nhanh hơn, thì bạn chẳng hiểu gì về Windows cả!

2/18/2016 4:18:11 PM

Hẳn nhiều người trong chúng ta đã và đang làm mới màn hình máy tính mỗi khi nó chạy chậm.

Tags: màn hình máy tính, desktop, Refresh, công nghệ, windows