Tin tức, bài viết mới nhất về :

quản trị cảm xúc

Muốn thất bại: Hãy thường xuyên nói 5 câu sau!

Muốn thất bại: Hãy thường xuyên nói 5 câu sau!

11/15/2014 8:36:00 AM

Những điều bạn nói ra đồng nghĩa với viêc củng cố việc bạn đang suy nghĩ ra sao từ đó xác định những gì bạn đã làm và sẵn sàng làm.

Tags: sự nghiệp, thảo nguyên, quản trị cảm xúc, thành công, thất bại, từ bỏ