Tin tức, bài viết mới nhất về :

quan hệ cổ dông

IR - Yếu tố giúp tăng năng lực quản trị và nguồn vốn

IR - Yếu tố giúp tăng năng lực quản trị và nguồn vốn

10/28/2015 8:08:00 PM

Quan hệ cổ đông (Investor Relations - IR) giúp doanh nghiệp (DN) thu hút nguồn vốn, hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh và giữ vững thị phần. Thế nhưng, hầu hết DN Việt Nam vẫn chưa nhận thấy...

Tags: kế hoạch kinh doanh, nhà đầu tư, nhu cầu vốn, thị trường cạnh tranh, mở rộng mạng lưới, NĐT Nước ngoài, thu hút vốn, Công ty quản lý quỹ, quan hệ cổ dông, quản trị