Tin tức, bài viết mới nhất về :

phung phí

Của cải làm hỏng kẻ ngu

Của cải làm hỏng kẻ ngu

2/27/2013 11:57:03 AM

Là một tôn giáo trung đạo, đạo Phật không xem của cải là điều xấu, cũng không xem nó là cứu cánh trong tự thân của nó.

Tags: kinh tế, hà tiện, Đức Phật, đạo Phật, Phật giáo, của cải, tham lam, phung phí