Tin tức, bài viết mới nhất về :

phòng điều trị

TS Lê Xuân Nghĩa: '20 năm nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn nằm trong bệnh viện'

TS Lê Xuân Nghĩa: '20 năm nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn nằm trong bệnh viện'

8/2/2014 9:15:52 AM

Hệ thống Ngân hàng Việt Nam vẫn cứ từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng điều trị, rồi lại quay lại phòng cấp cứu trong tình trạng nặng hơn.

Tags: ngân hàng, hệ thống ngân hàng, lê xuân nghĩa, ngân hàng Việt nam, phòng cấp cứu, phòng điều trị