Tin tức, bài viết mới nhất về :

phó giám đốc sở nội vụ

TP.HCM phản biện đề án tăng thu nhập cho CBCCVC

TP.HCM phản biện đề án tăng thu nhập cho CBCCVC

3/3/2018 8:57:54 AM

3, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc khu vực quản lý nhà nước,...

Tags: Thu nhập tăng thêm, sự nghiệp công lập, trần hoàng ngân, Giám đốc Sở Nội, phó giám đốc sở nội vụ