Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhịn uống

Bạn có thể nhịn ăn nhịn uống trong tối đa bao lâu?

Bạn có thể nhịn ăn nhịn uống trong tối đa bao lâu?

4/1/2018 7:00:00 PM

Đó hoàn toàn là những giới hạn mang tính chất giả định. Nếu không lâm vào hoàn cảnh bắt buộc, đừng bao giờ hành hạ bản thân mình bằng cách này.

Tags: nhịn ăn, khoa học, nhịn uống