Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhân lực việt nam

[Infographics] Nhân lực Việt Nam: Lượng nhiều, chất thấp

[Infographics] Nhân lực Việt Nam: Lượng nhiều, chất thấp

5/11/2015 2:13:20 PM

Các con số thống kê đã đưa ra cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Tags: nguồn nhân lực, doanh nghiệp FDI, nhân lực việt nam, lao động, công nhân, trí thức, tuổi lao động