Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhà văn lưu trọng văn

Đặng Lê Nguyên Vũ lên rừng, nhịn đói 49 ngày

Đặng Lê Nguyên Vũ lên rừng, nhịn đói 49 ngày

12/27/2013 9:27:22 AM

Thực phẩm duy nhất của cuộc “trường chinh” này là món nước mè đen.

Tags: Đặng Lê Nguyên Vũ, thiền, 49 ngày, lên rừng, nhịn ăn, nhà văn lưu trọng văn