Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguyễn vĩnh tường

Ông Nguyễn Vĩnh Tường, Giám đốc phòng khám tư nhân: Đầu tư vào y tế không dễ!

Ông Nguyễn Vĩnh Tường, Giám đốc phòng khám tư nhân: Đầu tư vào y tế không dễ!

4/25/2014 5:40:29 PM

"Nhân viên y tế cũng đang bị đẩy vào con đường bần cùng. Mà bần cùng tất sinh đạo tặc…".

Tags: đầu tư, y tế, giám đốc, tư nhân, bác sĩ, ngành y, sinh đạo tặc, phòng khám, nguyễn vĩnh tường