Tin tức, bài viết mới nhất về :

nghĩa vụ tiềm ẩn

Kiểm toán tiếp tục lưu ý các nghĩa vụ tiềm ẩn của Vietinbank liên quan vụ Huyền Như

Kiểm toán tiếp tục lưu ý các nghĩa vụ tiềm ẩn của Vietinbank liên quan vụ Huyền Như

8/31/2015 9:18:55 AM

Dựa trên các thủ tục đối chiếu, rà soát, kiểm tra đã thực hiện, VietinBank tin tưởng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của các cá...

Tags: huyền như, vietinbank, ngân hàng, nghĩa vụ tiềm ẩn, thị trường, Huỳnh Thị Huyền Như