Tin tức, bài viết mới nhất về :

nghĩ về mình 10 năm sau

Bạn có khi nào bạn thử nghĩ về mình 10 năm sau...

Bạn có khi nào bạn thử nghĩ về mình 10 năm sau...

12/30/2015 3:57:12 PM

Bạn đã từng bao giờ đặt ra câu hỏi và thử nghĩ về nó: mình sẽ như thế nào sau 10 năm nữa? Thành công, có thật nhiều tiền; đi du lịch đủ wishlist của mình, hay đơn giản trở thành mẹ của 2...

Tags: mạng xã hội, Cuộc sống hiện tại, nhà hoạt động xã hội, cuộc sống, sự nghiệp, tương lai, nghĩ về mình 10 năm sau