Tin tức, bài viết mới nhất về :

ngành khó

[Infographic] Làm sao để thành công trong "ngành khó"?

[Infographic] Làm sao để thành công trong "ngành khó"?

6/10/2015 2:22:00 PM

Ngành khó - những ngành công nghiệp sản xuất các mặt hàng bị xem là độc hại như rượu, bia, thuốc lá đòi hỏi cách làm việc rất đặc biệt.

Tags: mạng thông tin, xuất bản phẩm, tiếp thị bia, ngành công nghiệp, ngành khó, thuốc lá