Tin tức, bài viết mới nhất về :

ngân hàng Thụy Điển

Thông tin khiến các nhân viên ngân hàng lo sợ: Một ngân hàng Thụy Điển đang sử dụng robot làm việc 24/7, 365 ngày/năm

Thông tin khiến các nhân viên ngân hàng lo sợ: Một ngân hàng Thụy Điển đang sử dụng robot làm việc 24/7, 365 ngày/năm

8/1/2017 10:10:31 AM

Aida là nhân viên dịch vụ khách hàng ảo được SEB - một trong những ngân hàng lớn nhất Thụy Điển đang sử dụng.

Tags: robot, trí thông minh nhân tạo, nhân viên ngân hàng, ngân hàng Thụy Điển