Ngân hàng nào thưởng cao nhất vào dịp Tết Đinh Dậu 2017 ?

09/01/2017 07:21 PM | Thời sự

Gần một tháng qua, một loạt các ngân hàng đã công bố mức thưởng Tết cho nhân viên của mình

Ngân hàng nào thưởng cao nhất vào dịp Tết Đinh Dậu 2017 ?

Gần một tháng qua, một loạt các ngân hàng đã công bố mức thưởng Tết cho nhân viên của mình. Có ngân hàng quyết định thưởng tới 7,8 tháng lương kinh doanh, có ngân hàng chưa ra quyết định cuối cùng nhưng đã được đồn đoán thưởng 3-4 tháng lương kinh doanh.

Tuy nhiên, mức thưởng đó không thể sử dụng làm thước đo để đánh giá thưởng Tết của các ngân hàng đối với toàn bộ nhân viên.

Nhìn chung trong các ngân hàng, mức thưởng là khác biệt giữa từng chi nhánh, từng cán bộ nhân viên. Có những chi nhánh, nhân viên được thưởng cao; ngược lại, cũng có những chi nhánh, nhân viên không được thưởng nhiều do kinh doanh kém hiệu quả trong năm.

Ngân hàng nào thưởng Tết nhiều nhất năm 2017 ?

Chiến Thắng

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
Thu hút FDI thế hệ mới: Ưu đãi dựa trên hiệu quả thay vì lợi nhuận

Thu hút FDI thế hệ mới: Ưu đãi dựa trên hiệu quả thay vì lợi nhuận

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới vừa công bố Dự thảo Chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030.

XEM
Đọc thêm