Tin tức, bài viết mới nhất về :

Việt Nam làm cổ đông sáng lập ngân hàng 100 tỷ USD

Việt Nam làm cổ đông sáng lập ngân hàng 100 tỷ USD

6/29/2015 8:40:20 PM

Với tư cách là cổ đông sáng lập, Việt Nam sẽ có thêm nhiều quyền ưu đãi, trong bối cảnh nguồn vốn ngày càng hạn hẹp.

Tags: cổ đông sáng lập, ngân hàng đầu tư, ngân hàng nhà nước, vốn điều lệ, việt nam, Ngân hàng AIIB, trung quốc, tổ chức tài chính