Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ngài Long Thọ

Triết lý sâu sắc của luận sư Ấn Độ: Con người luôn ở trong vòng luẩn quẩn vì 8 mối quan tâm này

Triết lý sâu sắc của luận sư Ấn Độ: Con người luôn ở trong vòng luẩn quẩn vì 8 mối quan tâm này

11/4/2016 8:39:00 PM

Cuộc sống giống như một vòng luẩn quẩn và chúng ta luôn bị xoay quanh bốn niềm hy vọng, tương ứng với bốn sự sợ hãi cho đến khi giác ngộ - tức là khi thoát ra khỏi 8 mối quan tâm trần thế...

Tags: ấn độ, Ngài Long Thọ, Phật giáo, luận sư