Tin tức, bài viết mới nhất về :

nâng lương tối thiểu

Đề xuất nâng lương tối thiểu lên 3,4 triệu đồng

Đề xuất nâng lương tối thiểu lên 3,4 triệu đồng

8/1/2014 9:58:27 AM

Sáng 31/7 tại Hà Nội, cuộc họp của Hội đồng tiền lương quốc gia nhằm thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ đã không đi tới kết quả cuối cùng, do 3 mức đề xuất...

Tags: hà nội, lạm phát, nâng lương tối thiểu, mức lương tối thiểu vùng, hôi đồng tiền lương quốc gia