Tin tức, bài viết mới nhất về :

nắm đằng chuôi

'Chơi với Trung Quốc, cần biết người biết ta để nắm đằng chuôi'

'Chơi với Trung Quốc, cần biết người biết ta để nắm đằng chuôi'

7/3/2014 1:25:37 PM

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng chúng ta có quan hệ và sẽ tiếp tục quan hệ với Trung Quốc vì đó là công xưởng của thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Tags: trung quốc, Lê Đăng Doanh, nắm đằng chuôi, biết người biết ta, tự chủ về kinh tế, tiếp tục quan hệ với trung quốc