Tin tức, bài viết mới nhất về :

môn học bắt buộc

Từ năm 2020, học sinh các trường phổ thông Nhật sẽ bắt buộc phải học lập trình

Từ năm 2020, học sinh các trường phổ thông Nhật sẽ bắt buộc phải học lập trình

3/27/2019 11:33:02 AM

Hàn Quốc đã bắt đầu đưa lập trình vào chương trình phổ thông từ năm 2007. Vào năm 2014, Anh cũng đưa lập trình thành môn học bắt buộc đối với học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Tags: học lập trình, môn học bắt buộc, Lập trình máy tính, công nghệ thông tin