Tin tức, bài viết mới nhất về :

máy trợ thính

Tai trái và tai phải, tai nào nghe rõ hơn?

Tai trái và tai phải, tai nào nghe rõ hơn?

12/17/2017 2:11:00 PM

Các nhà khoa học tiết lộ dùng tai phải để nghe sẽ giúp bạn thu thập thông tin rõ hơn rất nhiều.

Tags: xử lý thông tin, máy trợ thính, Nghiên cứu hoạt động