Tin tức, bài viết mới nhất về :

mặt đối mặt

Tỷ phú tài ba Warren Buffett: Chẳng cần học đâu xa, chỉ cần hoàn thiện kỹ năng quen thuộc này là bạn đã bước gần hơn tới thành công

Tỷ phú tài ba Warren Buffett: Chẳng cần học đâu xa, chỉ cần hoàn thiện kỹ năng quen thuộc này là bạn đã bước gần hơn tới thành công

11/25/2018 4:30:00 PM

"Không có kỹ năng giao tiếp, bạn sẽ chẳng thể thuyết phục ai mặc cho bạn có tài năng cỡ nào đi chăng nữa", theo Warren Buffett.

Tags: kỹ năng giao tiếp, ấn tượng ban đầu, mặt đối mặt, Đại học Stanford, Tỷ phú Warrent Buffett

Trẻ con càng đánh mắng càng chống đối, phương pháp sau sẽ giúp phụ huynh “cảm hóa” được chúng

Trẻ con càng đánh mắng càng chống đối, phương pháp sau sẽ giúp phụ huynh “cảm hóa” được chúng

2/28/2016 4:03:00 PM

Không cần phải cho roi cho vọt, phụ huynh vẫn có thể đưa chúng vào khuôn khổ bằng chính những câu nói khôn ngoan nhất của mình.

Tags: đánh mắng con, dạy con, lời nói, khuyên bảo, mắng trẻ, đánh trẻ con, phụ huynh dạy con, trẻ chống đối, mặt đối mặt