Lương cao, thăng tiến tốt, nhà tuyển dụng ủng hộ: Những lý do giải thích vì sao bạn trẻ chẳng tội gì mà không nhảy việc!

02/03/2018 09:02 PM | Kinh doanh

Với người trẻ ngày nay, nhảy việc để lương cao hơn, thăng tiến tốt hơn, để tìm môi trường phù hợp nhất là điều quá bình thường. Thế hệ nhân sự giờ đây có những lợi thế hơn thế hệ trước để chấp nhận việc nhảy việc như là công cụ tìm kiếm nghề nghiệp của cuộc đời mình.

Lương cao, thăng tiến tốt, nhà tuyển dụng ủng hộ: Những lý do giải thích vì sao bạn trẻ chẳng tội gì mà không nhảy việc!

Với thế hệ trước, nhảy việc là điều gì đó khá xa lạ. Quan niệm của họ là sẽ ở lại tại một cơ quan/doanh nghiệp và cống hiến cho đơn vị ấy đến lúc nghỉ hưu.

Thế nhưng, với người trẻ ngày nay, nhảy việc để lương cao hơn, thăng tiến tốt hơn, để tìm môi trường phù hợp nhất là điều quá bình thường. Thế hệ nhân sự giờ đây có những lợi thế hơn thế hệ trước để chấp nhận việc nhảy việc như là công cụ tìm kiếm nghề nghiệp của cuộc đời mình.

Dưới đây là 4 lý do giải thích vì sao bạn trẻ không nên ngại nhảy việc:

Tội gì mà không nhảy việc?

Văn Lê

Theo Trí Thức Trẻ

Đọc thêm