Tin tức, bài viết mới nhất về :

lỗi nguồn

Apple sửa miễn phí iPhone 6s và 6s Plus bị lỗi nguồn

Apple sửa miễn phí iPhone 6s và 6s Plus bị lỗi nguồn

10/5/2019 9:46:00 PM

Apple âm thầm triển khai chương trình sửa chữa mới dành cho iPhone 6s và 6s Plus gặp vấn đề về nút nguồn. Các thiết bị dính lỗi sẽ được sửa miễn phí.

Tags: apple, iphone 6s, lỗi nguồn, sản xuất, dịch vụ