Tin tức, bài viết mới nhất về :

lỗi lạc

Người mang phát minh của Edison ra khỏi phòng thí nghiệm và nguyên tắc JACS

Người mang phát minh của Edison ra khỏi phòng thí nghiệm và nguyên tắc JACS

9/7/2014 2:20:00 PM

Hẳn ai trong chúng ta cũng biết về Thomas Alva Edison nhà phát minh lỗi lạc của thời đại. Nhưng ít ai biết rằng người đem các phát minh của Edison ra khỏi phòng thí nghiệm đến với thế...

Tags: phát minh, phòng thí nghiệm, edison, thời đại, Edvin C. Barnes, lỗi lạc