Tin tức, bài viết mới nhất về :

lịch sử đèn giao thông

Lịch sử phát triển hệ thống đèn giao thông

Lịch sử phát triển hệ thống đèn giao thông

8/5/2014 6:00:00 PM

Ngày 5/8/1914, cách đây 100 năm, Công ty tín hiệu giao thông Mỹ đã tiến hành cài đặt một hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông ở Cleveland, bang Ohio.

Tags: mỹ, giao thông, đèn giao thông, lịch sử đèn giao thông, điều khiển giao thông