Tin tức, bài viết mới nhất về :

làm giàu cho người giàu

Chúng ta đang làm giàu cho kẻ khác như thế nào?

Chúng ta đang làm giàu cho kẻ khác như thế nào?

1/20/2014 4:00:09 PM

Thay vì tiến lên cùng nhau, con người ngày càng có khoảng cách lớn về quyền lực kinh tế và chính trị.

Tags: chênh lệch giàu nghèo, davos, oxfam, giàu nghèo mất cân đối, làm giàu cho người giàu