Tin tức, bài viết mới nhất về :

kinh tế học vĩ mô

Kinh tế học vi mô ở ... World Cup

Kinh tế học vi mô ở ... World Cup

5/29/2014 2:16:32 PM

Thị trường sticker in hình cầu thủ không chỉ dành cho trẻ em mà còn là ví dụ sống động cho các nhà kinh tế học vi mô.

Tags: kinh tế học, World Cup 2014, kinh tế học vi mô, sticker