Bia hơi 10.000 đồng/lít ở Sài Gòn

Bia hơi 10.000 đồng/lít ở Sài Gòn
    1/14  

Xem trong một trang

Bia bình dân, nhưng phục vụ viên cũng đủ vui vẻ, chứ mặt không lạnh hơn bia như một số hàng quán khác.

Bia bình dân, nhưng phục vụ viên cũng đủ vui vẻ, chứ mặt không lạnh hơn bia như một số hàng quán khác.

Bình 2 lít là đơn vị bia thông dụng nhất ở đây.

Bình 2 lít là đơn vị bia thông dụng nhất ở đây.

Giống như đang quay lại không gian cũ kỹ thời bao cấp.

Giống như đang quay lại không gian cũ kỹ thời bao cấp.

Chỗ ngồi hạng nhất của quán bia. Phải tới sớm mới xí chỗ được.

Chỗ ngồi hạng nhất của quán bia. Phải tới sớm mới xí chỗ được.

Không quen không ngồi nổi trong những không gian này.

Không quen không ngồi nổi trong những không gian này.

Bảng giá bia Sài Gòn các loại. Nhiều người mới nghe giá bia rẻ lại tưởng bia không tên, nhưng không, chính gốc Sài Gòn.

Bảng giá bia Sài Gòn các loại. Nhiều người mới nghe giá bia rẻ lại tưởng bia không tên, nhưng không, chính gốc Sài Gòn.

Bia bình dân vẫn có chỗ view nhìn ra cảnh trí bên đường.

Bia bình dân vẫn có chỗ view nhìn ra cảnh trí bên đường.
Tags: