Tin tức, bài viết mới nhất về :

khóa bánh xe

Không cần khóa bánh xe nữa, đây mới là hình phạt khủng khiếp cho những ai đỗ xe trái phép

Không cần khóa bánh xe nữa, đây mới là hình phạt khủng khiếp cho những ai đỗ xe trái phép

11/8/2016 4:33:00 PM

Đỗ xe hơi trái phép ư? Đố bạn thoát khỏi chiếc "khóa" vừa thông minh, lại vừa hiện đại này đấy?

Tags: khóa bánh xe, đỗ xe trái phép, xe ô tô, thiết bị định vị, barnacle, ý tưởng, đỗ xe, hình phạt