Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát hơn 741 nghìn tỷ đồng

03/01/2017 08:57 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 31-12-2016, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát đạt 741.386 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán chi thường xuyên năm 2016.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát hơn 741 nghìn tỷ đồng

Theo KBNN, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 28.762 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 42 tỷ đồng.

Ước tính cả năm niên độ ngân sách 2016 (tính đến hết ngày 31-1-2017), hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát đạt 785.386 tỷ đồng, đạt 93,8% dự toán chi thường xuyên năm 2016. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN phát hiện khoảng 29.762 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết; số thực từ chối thanh toán là 43 tỷ đồng.

Về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết ngày 31-12-2016, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 246.387,9 tỷ đồng (đạt 72,9% so với kế hoạch Nhà nước giao năm 2016). Trong đó: vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 176.428 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 5.001 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 23.564,2 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 41.393 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 136 tỷ đồng, chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Ước tính cả năm niên độ ngân sách 2016 (tính đến hết ngày 31-1-2017), lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 278.757,9 tỷ đồng (đạt 82,4 % so với kế hoạch nhà nước giao năm 2016). Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 145 tỷ đồng, số tiền từ chối thanh toán này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Đáng chú ý, tính đến hết ngày 28-12-2016, KBNN đã huy động cho NSNN 281.750,2 tỷ đồng đạt 98,3% kế hoạch năm (286.600 tỷ đồng). Riêng trong tháng 12-2016 (tính đến ngày 28-12-2016), KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 3.956 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

Theo Thùy Linh

Báo hải quan

Cùng chuyên mục
Giá dầu thô rơi mạnh

Giá dầu thô rơi mạnh

Giá dầu Brent giảm 3% trong khi dầu WTI mất 4% vì lo ngại nguồn cung sẽ gia tăng khi các nước hạn chế việc cắt giảm khai thác.

XEM
Đọc thêm