Tin tức, bài viết mới nhất về :

kết nối Wi-Fi

Ngay cả những người siêu giàu cũng muốn dùng Wi-Fi miễn phí tại khách sạn

Ngay cả những người siêu giàu cũng muốn dùng Wi-Fi miễn phí tại khách sạn

1/27/2016 11:08:27 AM

Một nghiên cứu mới đây cho biết, ngay cả những người siêu giàu cũng không muốn trả tiền cho kết nối Wi-Fi tại các khách sạn cao cấp.

Tags: người siêu giàu, wi-fi miễn phí, kết nối Wi-Fi, khách sạn cao cấp, người giàu nhất trên thế giới, phòng khách sạn

Lợi ích kinh doanh từ iOS 8

Lợi ích kinh doanh từ iOS 8

4/23/2015 11:14:34 AM

iOS 8 chứa đầy tính năng thú vị cho người dùng, và nó đã mở ra những cơ hội mới đầy thú vị cho các nhà phát triển ứng dụng.

Tags: iOS8, lợi ích kinh doanh, nhà phát triển ứng dụng, người dùng iPhone, kết nối Wi-Fi