Tin tức, bài viết mới nhất về :

kê khai thông tin

Đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng

Đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng

8/14/2014 11:47:01 AM

NHNN đề xuất bỏ kê khai thông tin cá nhân trong các giao dịch tại ngân hàng do mang tính chất quá riêng tư và rất khó để xác minh.

Tags: nhnn, đề xuất, rửa tiền, thông tin cá nhân, kê khai thông tin, giao dịch tại ngân hàng