Tin tức, bài viết mới nhất về :

John Kotter

8 bước then chốt để thay đổi công ty của bạn

8 bước then chốt để thay đổi công ty của bạn

3/20/2013 9:00:00 PM

Thay đổi là điều cần thiết của mỗi công ty để nâng cao tính cạnh tranh cũng như hiệu quả quản trị của chính ban Giám đốc công ty.

Tags: quản lý, tầm nhìn, John Kotter, trao quyền