Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ikigai

Ikigai: Điều gì khiến bạn rời giường vào mỗi sáng?

Ikigai: Điều gì khiến bạn rời giường vào mỗi sáng?

4/9/2019 10:21:49 AM

Tôi hứa một khi bạn tìm ra Ikigai của bạn, bạn sẽ nhận ra thực chất con số 92.100 nhỏ đến thế nào.

Tags: Ikigai, công việc, nhật bản