Habeco - ngự trị thị trường bia miền Bắc

15/02/2013 12:00 AM | Hồ sơ doanh nghiệp

Habeco - ngự trị thị trường bia miền Bắc
    1/9  

Xem trong một trang

Các dòng sản phẩm chính

Các dòng sản phẩm chính
Dòng sản phẩm phổ thông của Habeco có bia hơi; Bia Hà Nội chai và lon.

Sản phẩm cao cấp hơn có Hanoi Beer Premium và Bia Trúc Bạch.

Thế mạnh bia hơi

Thế mạnh bia hơi

Carsberg tham vọng gia tăng tỷ lệ sở hữu

Carsberg tham vọng gia tăng tỷ lệ sở hữu

Doanh thu

Doanh thu

Tăng trưởng tài sản - vốn

Tăng trưởng tài sản - vốn

Đóng góp lớn cho ngân sách

Đóng góp lớn cho ngân sách

Habeco vs. Sabeco

Habeco vs. Sabeco

Habeco vs. Sabeco

Habeco vs. Sabeco

Các đối thủ chính

Các đối thủ chính

Từ khóa:  habeco, bia hơi, bia hà nội
Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm