Tin tức, bài viết mới nhất về :

hiến máu

Facebook ra mắt tính năng vận động hiến máu tình nguyện

Facebook ra mắt tính năng vận động hiến máu tình nguyện

6/22/2019 9:48:00 AM

Bạn có thể đến hiến máu trực tiếp, khi có người cần và khi bạn sẵn sàng.

Tags: Facebook, tính năng, hiến máu, tình nguyện, vận động

Có nên đưa việc hiến máu vào quy định bắt buộc?

Có nên đưa việc hiến máu vào quy định bắt buộc?

1/9/2017 2:07:31 PM

Máu được xem như là một bộ phận trong cơ thể con người, là bất khả xâm phạm về thân thể trừ khi người đó tự nguyện.

Tags: hiến máu, bảo hiểm y tế, pháp luật

Loại bỏ phương án 'hiến máu bắt buộc 1 năm 1 lần'

Loại bỏ phương án 'hiến máu bắt buộc 1 năm 1 lần'

1/9/2017 1:43:47 PM

Trong nội dung tờ trình mới nhất về dự án Luật về máu và tế bào gốc, Bộ Y tế - cơ quan chủ trì soạn thảo luật - chủ trương việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động...

Tags: hiến máu, bệnh nhân, y tế, quy định