TAG : hết khả năng

Muốn Sếp quý thì cần phải làm những gì?

Muốn Sếp quý thì cần phải làm những gì?

Thế hệ thiên niên kỷ (tức thế hệ sinh vào khoảng thời gian từ 1982 tới 1992, cộng hoặc trừ bớt vài năm, tùy từng quốc gia) giờ đây là thế hệ lớn nhất trong lực lượng lao động của nước Mỹ. Trong vòng một thập niên nữa, thế hệ này sẽ chiếm đến 75% lực lượng lao động của thế giới.

11/24/2015 7:12:00 PM