Tin tức, bài viết mới nhất về :

hàng hiệu thời bao cấp

Loạt hàng hiệu chỉ dành cho đại gia thời bao cấp

Loạt hàng hiệu chỉ dành cho đại gia thời bao cấp

9/27/2014 9:06:00 AM

Nếu như tiêu chí để đánh giá đại gia hiện đại là nhà, siêu xe, máy bay hay tài sản quy ra tiền, thì thời bao cấp, người có tiền cần phải có một hoặc tất cả những món đồ dưới đây.

Tags: đại gia, thời bao cấp, hàng hiệu thời bao cấp