Tin tức, bài viết mới nhất về :

giới hạn sở hữu

Kiến nghị rà soát gỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp

Kiến nghị rà soát gỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp

5/10/2018 2:58:08 PM

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị rà soát để gỡ bỏ hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài...

Tags: giới hạn sở hữu, tỷ lệ sở hữu, nhà đầu tư, thủ tướng chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có thể nới room ngoại cho các ngân hàng lên trên 30%

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có thể nới room ngoại cho các ngân hàng lên trên 30%

9/16/2016 8:53:37 AM

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ không hạ giá tiền đồng nhằm ổn định nền kinh tế và khuyến khích nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Tags: nới room ngoại, nhà đầu tư, giới hạn sở hữu, 7 ngân hàng, nhà đầu tư nước ngoài