Tin tức, bài viết mới nhất về :

giao hàng một ngày

Cam kết giao hàng chỉ trong một ngày, Amazon đẩy cuộc chiến thương mại điện tử sang một địa hạt mới

Cam kết giao hàng chỉ trong một ngày, Amazon đẩy cuộc chiến thương mại điện tử sang một địa hạt mới

5/12/2019 10:30:57 AM

Gã khổng lồ có "cân nặng" 1.000 tỷ USD Amazon, quản lý hơn 92 triệu sản phẩm, vừa công bố chính sách vận chuyển nội địa mới với thời gian nhận hàng chỉ trong một ngày.

Tags: amazon, thương mại điện tử, giao hàng một ngày