Galaxy Fold cháy hàng tại Ấn Độ chỉ sau 30 phút mở bán

08/10/2019 04:47 PM | Công nghệ

1600 chiếc Galaxy Fold dành cho thị trường Ấn Độ hết veo sau 30 phút mở bán.

  • 08-10-2019