Dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV sẽ bổ sung quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

20/05/2017 08:06 AM | Kinh tế vĩ mô

Dự thảo Luật trình trình Quốc hội thông qua lần này đã rút gọn chỉ còn 4 chương, 36 điều, giảm 3 chương và 9 điều so với dự thảo đã được cho ý kiến.

Dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV sẽ bổ sung quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 22/5. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22,5 ngày (không kể ngày nghỉ) và Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 21/6/2017.

Tại kỳ họp này, quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định về nhiều dự án luật. Đáng chú ý trong số đó, có Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Một trong những điểm mới trong dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này là Luật được thiết kế theo luật khung, đưa ra những quy định khung và nguyên tắc để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Dự thảo Luật cũng đã tiếp thu, bỏ các quy định liên quan có thể dẫn tới mâu thuẫn, chồng chéo hoặc phải sửa đổi, bổ sung các luật khác.

Vì vậy, dự thảo Luật trình trình Quốc hội thông qua lần này đã rút gọn chỉ còn 4 chương, 36 điều (giảm 3 chương và 9 điều so với dự thảo đã được cho ý kiến).

Các nội dung khác cũng đã được tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý trong dự thảo Luật và tiếp tục xin ý kiến của Quốc hội gồm:

- Bổ sung quy định DNNVV có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV có vốn nhà nước không được áp dụng hỗ trợ về mặt bằng sản xuất (Điều 11);

- Tiêu chí xác định DNNVV (Điều 4) cũng được chỉnh sửa theo hướng quy định tiêu chí trần để xác định DNNVV;

- Các nội dung hỗ trợ như hỗ trợ tiếp cận tín dụng (Điều 8), hỗ trợ thuế, kế toán (Điều 10), hỗ trợ mặt bằng sản xuất (Điều 11), hỗ trợ mở rộng thị trường (Điều 13), hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Điều 17), quy định trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ DVNVV (Chương III), quy định trách nhiệm chung của các hiệp hội ngành nghề, quy định ưu tiên hỗ trợ đối với DNNVV do nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ (khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật);

- Quy định về kiện toàn tổ chức và mô hình hoạt động các Quỹ.

Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2017 Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV với tổng số kinh phí khoảng 560 tỷ đồng.

Hà My

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm