TAG : Dư nợ nước ngoài

Nợ công chạm mức 61,8% GDP, Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ để bảo đảm an toàn tài chính

Nợ công chạm mức 61,8% GDP, Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ để bảo đảm an toàn tài chính

Ủy ban Tài chính- Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, ứng trước dự toán và tồn ngân kho bạc bảo đảm minh bạch, hiệu quả, an toàn tài chính quốc gia.

5/19/2017 4:38:02 PM
Bộ Tài chính: Cứ tâm lý trông chờ vào Nhà nước thì nợ công sẽ vượt trần

Bộ Tài chính: Cứ tâm lý trông chờ vào Nhà nước thì nợ công sẽ vượt trần

Nợ công tăng nhanh chủ yếu là do phát hành trái phiếu Chính phủ đã tăng mạnh tới 3,5 lần trong năm 2015.

3/10/2016 7:19:00 PM
Chính phủ đề nghị dùng 10.000 tỷ đồng thoái vốn DNNN để bù đắp ngân sách

Chính phủ đề nghị dùng 10.000 tỷ đồng thoái vốn DNNN để bù đắp ngân sách

Tính đến 31/12/2015, dư nợ công đạt khoảng 61,3% GDP; dư nợ Chính phủ bằng 49,8% GDP; dư nợ nước ngoài khoảng 41,5% GDP.

10/20/2015 4:11:08 PM