Tin tức, bài viết mới nhất về :

dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên

Hà Nội đổi gần 500 ha đất lấy dự án nghìn tỷ

Hà Nội đổi gần 500 ha đất lấy dự án nghìn tỷ

11/21/2013 3:11:22 PM

Thành phố quyết định cho nhà đầu tư được khai thác quỹ đất đối ứng 340 ha tại phường xã và khoảng 135 ha đất bổ sung thêm ngoài bãi sông Hồng.

Tags: nhà đầu tư, gia lâm, thu hồi đất, Công ty Cổ phần Him Lam, đổi đất lấy dự án, khai thác quỹ đất đối ứng, dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên