Tin tức, bài viết mới nhất về :

dự án ảo

Mua đất Long An cần biết danh sách này để tránh "bẫy" dự án ảo

Mua đất Long An cần biết danh sách này để tránh "bẫy" dự án ảo

11/13/2017 1:57:53 PM

Hội đồng nhân dân tỉnh Long An vừa có Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư.

Tags: Long An, dự án ảo, mua đất