Tin tức, bài viết mới nhất về :

đòn roi

Cách dạy con ngoan ngoãn, vâng lời mà không cần đánh mắng hay quát nạt

Cách dạy con ngoan ngoãn, vâng lời mà không cần đánh mắng hay quát nạt

12/6/2016 7:05:48 AM

Trẻ em nên trải nghiệm những hậu quả của việc cư xử kém của chúng. Nhưng không phải là trừng phạt.

Tags: dạy con ngoan, tâm lý học, nhà giáo dục, trừng phạt, đòn roi